Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus3916.01.201214
Kaupunginvaltuusto1623.01.201216

49-2012 (009)

Kaupunginhallituksen ilmoitus valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita ei vuoden 2011 loppuun mennessä ole lopullisesti käsitelty (Kj)

Tiivistelmä:

Vuoden 2011 lopussa vielä käsittelemättä olleista aloitteista laadittu luettelo esitetään merkittäväksi tiedoksi ja aloite, jonka tekemisestä luettelon käsittelyä edeltävän vuoden loppuun mennessä on kulunut neljä vuotta, esitetään katsottavaksi rauenneeksi.

Kh § 39

Va. johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 10.1.2012:

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Käsiteltäessä valtuustossa 3 momentissa tarkoitettua luetteloa katsotaan ne aloitteet, joiden tekemisestä on luettelon käsittelyä edeltävän vuoden loppuun mennessä kulunut neljä vuotta, rauenneiksi ellei valtuusto jonkin aloitteen osalta toisin päätä.

Liite1Luettelo aloitteista

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi luettelon 31.12.2011 käsittelemättä olleista aloitteista ja

päättää, että aloite 1 merkitään rauenneeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 16

Liite1Luettelo aloitteista

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi luettelon 31.12.2011 käsittelemättä olleista aloitteista ja

päättää, että aloite 1 merkitään rauenneeksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin, muilta osin paitsi aloite 1 palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös tehtiin Toivarin Kärkkäisen kannattamana tekemästä muutosehdotuksesta yksimielisesti.

 

Jakelu

tpvKeskushallinto, lista-asiat ja hallinto


Liitteet:

Kh § 39
Liite 1:Luettelo aloitteista

Kv § 16
Liite 1:Luettelo aloitteista