Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2616.01.20121
Kaupunginvaltuusto323.01.20123

539-2012 (010)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 26

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 12.1.2012:

Kaupunginvaltuuston 25.1.2010 hyväksymän työjärjestyksen 1 § mukaan valtuustolla on puheenjohtaja sekä I ja II varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuosittain valtuuston ensimmäisessä kokouksessa. Saman pykälän 3 momentin mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpito- ja muiden sihteerintehtävien järjestämisestä huolehtii kansliapäällikkö.

Esitän, että työjärjestystä muutetaan siten, että valtuustolle valitaan kolme varapuheenjohtajaa. Lisäksi 3 momenttia tulee muuttaa siten, että kansliapäällikkö muutetaan johtavaksi kaupunginsihteeriksi, koska kansliapäällikön tehtävää ei ole enää olemassa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuuston työjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1 § Valtuuston toiminnan järjestelyt

Valtuustolla on puheenjohtaja sekä I, II ja III varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuosittain valtuuston ensimmäisessä kokouksessa.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpito- ja muiden sihteerintehtävien järjestämisestä huolehtii johtava kaupunginsihteeri.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 3

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuuston työjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1 § Valtuuston toiminnan järjestelyt

Valtuustolla on puheenjohtaja sekä I, II ja III varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuosittain valtuuston ensimmäisessä kokouksessa.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpito- ja muiden sihteerintehtävien järjestämisestä huolehtii johtava kaupunginsihteeri.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

 

Jakelu

tiedKeskushallinto, lakiasiat
tpvPursiainen Sari