Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 22.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 30.03.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:37 Turun Taiteen talo, Nunnankatu 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
38 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
39 § Pöytäkirjan tarkastus
40 § Iltakouluasia
41 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan lausunto Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta 2022-2025
42 § Lausunto Luolavuoren koulun tarveselvityksestä
43 § Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2023 valtionosuudet vapaa-ajan palveluille
44 § Turun filharmonisen orkesterin lippuhinnoittelu syyskaudesta 2023 alkaen
45 § Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden ostopalveluohjaajien palkkiotasot
46 § Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
47 § Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 58. valtakunnalliset orkesteripäivät Joensuussa 29.-31.3.2023
48 § NUORI2023 - valtakunnallinen kasvatus- ja nuorisoalan kohtaaminen Jyväskylässä
49 § Edustajien nimeäminen Suomen museoliiton 100. vuosikokoukseen ja valtakunnallisille museopäiville 24.-26.5.2023 Helsinkiin
50 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
51 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
52 § Konserttitalon kulttuurikaupan kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 6 §:n 1 momentin 2 kohta
53 § Seikkailupuiston liikennekaupungin asiakaspalvelun järjestämisen hankintapäätös / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon