Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta4622.03.20239

611-2023 (00 01 02, 02 02 02, 00 01 02)

Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 46

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli helmikuun lopussa 156 henkilötyövuotta, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Sairaspoissaolot ovat selvästi vähemmän kuin viime vuonna ollen nyt 3,6 %.

Toimintamenoista puuttuu sisäisiä eriä, kuten vuokrat, joten toteuma näyttää liian positiiviselta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 21 618 euroa suurempina kuin viime vuonna tähän aikaan. Toisaalta toimintamenoissa näkyy kustannuksia, jotka kohdentuvat koko vuodelle, esim. lehtihankinnat.

Kävijämäärä on lähes 15 % enemmän kuin vuonna 2022, mutta ei vieläkään vastaa vuoden 2019 lukuja. Lainojen määrä (525 036) on 7,7 % vähemmän kuin viime vuonna (568 729) ja johtuu Varissuon kirjaston kiinniolosta. Varissuon kirjaston lainat olivat viime vuonna tähän aikaan 122 315. Käyttäjäkoulutuksia (128 kpl) oli enemmän kuin viime vuonna (85 kpl), osallistujia niissä 1 849. Tapahtumia oli 259 (152 viime vuonna).

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Orkesterissa oli helmikuun lopussa 85,8 henkilötyövuotta, mikä on 2,2 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolot ovat edellisvuoden helmikuuhun verraten pienemmät, 1,2 % (2022: 2,8 %).

Toimintatuotot ovat yhteensä noin 130 000 € ja ne ylittävät edellisvuoden tammi-helmikuun lähes sadallatuhannella eurolla. Suurimpana syynä erolle ovat vuoden 2022 alussa voimassa olleet koronarajoitukset, jotka pitivät ovet suljettuina konserttiyleisöille kahden kuukauden ajan. Normaalitoiminnan myötä myös toimintakulut ovat palanneet ennalleen.

Orkesterin vuosi on alkanut valoisissa merkeissä yleisömäärän ylittäessä tammi-helmikuun osalta vastaavan ajan vuonna 2019. Yleisöä orkesterin 22 konsertissa ja tapahtumassa oli 11 844 henkilöä (v. 2019 yleisöä 11 319). Erityisesti kävijämäärissä näkyy suurmenestystä nauttinut Punainen viiva -oopperaproduktio. Lisäksi koronavuosien jälkeen TFO:n kausikorttiasiakkaat ovat palanneet, ja vaikka huippuvuosista vielä määrällisesti jäädäänkin, on kausikorttiasiakkaiden määrä selvästi lisääntynyt syksystä ja koronavuosista.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

​Museopalveluissa oli helmikuun lopussa 112,8 henkilötyövuotta, mikä on 1,5 htv enemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan (111,5 htv). Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 4,8 %, mikä on enemmän kuin 2022 vastaavan aikaan (2,1 %).

Kävijöitä on alkuvuoden aikana vieraillut museossa 37 514. Edellisvuoden tammi-helmikuussa kävijöitä oli 38 359 eli kävijämäärä oli aavistuksen verran edellisvuotta matalampi. Kävijöistä oli 7 847 Kuralan Kylämäen ulkoalueilla vierailevia, kun taas pääsymaksullisissa museoissa oli vieraillut vuoden alusta 29 667 kävijää, mikä on taas enemmän kuin edellisvuonna (27 984). Kaikkiaan maksaneita kävijöitä on tänä vuonna vieraillut 22 206 kun vuotta aiemmin heitä oli lähes vastaava määrä 22 197.

Tammi-helmikuussa kerättiin pääsymaksutuloja 264 871 €, kun vuonna 2022 kertymä oli vastaavana aikana 231 214 €. Museokaupan ja palveluiden myynti oli alkuvuonna 74 307 €, kun vuotta aiemmin myynti oli 60 373 € eli myös näiden osalta alkuvuosi on kehittynyt edellisvuotta paremmin.

Museon vuosi 2023 käynnistynyt toiminnan ja talouden osalta hyvin, ja tämä ennustaa hyvää talouden ja toiminnan toteumaa loppuvuoden osalta.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 99 henkilötyövuotta. Toteuma on vähemmän kuin vuonna 2022 (102 htv). Vähennys johtuu avoimista vakansseista sekä kaupungin sisäisistä siirroista. Sairauspoissaolot ovat 4,5 %. Laskua on viime vuoteen nähden, jolloin sairauspoissaoloja oli vastaavaan aikaan 6,1 %.

Kävijämäärissä on selkeää kasvua viime vuoteen nähden, jolloin toimintaan vaikutti vielä koronarajoitukset. Helmikuussa oli sekä laskiaisen juhlintaa että koululaisten talviloma, jolloin nuorisopalveluiden eri toimipisteissä Vimmassa, nuorisotiloilla sekä Seikkailupuistossa oli tarjolla monipuolisesti loma-ajan toimintaa. Yhdessä vapaa-ajanpalvelukokonaisuuden muiden palvelualueiden kanssa toteutettiin myös maksutonta, kaikille alakouluikäisille avointa kivaloma -toimintaa.

Uusi avaus oli nuorten itsensä järjestämä muotinäytös Be You Vimmassa 16.2. Maksuton tilaisuus toteutettiin hybriditapahtumana ja oli hyvin onnistunut. Muotinäytöksessä esiteltiin kahden eri suunnittelijan kierrätysmuotia. Suurella osalla muotinäytöksen malleista ja suunnittelijoista on omaa pajahistoriaa Fendarin nuorten työpajoilta. Kaikista järjestelyistä vastasi Fendarin digi- ja viestintäpaja ja luovan toiminnan paja.

Nuorten kesätyöhaku kaupungin kesätyöpaikkoihin oli käynnissä 15.2. asti ja 1.2. järjestettiin Kesäduuniin-tapahtuma 1.2.2023 klo 15–17 Vimmassa.

Nuorisopalveluiden talouden toteuma on 15,2 %. Tässä kohtaa vuotta toteuma tasaisen kulutuksen mukaan saisi olla 16,7 %.

Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden helmikuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.

Järjestämistoiminnan vetovoima- ja tapahtumavastuualue

Tapahtumajohtaja Antti Kirkkola:

Vastuualueella oli helmikuun lopussa 7,5 henkilötyövuotta. Talouden osalta vastuualueen määrärahoihin on varattu vastuualueen henkilöstön palkkakustannukset ja pienehkö toimintamääräraha. Vastuualueen toimintamäärärahan käyttö on alkuvuodesta ollut vähäistä. Varsinaiset edistämisen resurssit on varattu kaupunginhallituksen erillismäärärahatileille, joiden valmistelua ja toimeenpanoa johtaa elinvoimajohtaja joiden käytöstä tekee päätöksen kansliapäällikkö.

Vastuualue on edistämisorganisaatio, jonka tehtävänä on koordinoida, ohjata ja edistää kaupungin vetovoimaa ja sitä tukevaa toimintaa strategisten vetovoimateemojen mukaisesti. Vetovoimaa vahvistetaan edistämällä kaupunkilaisia aktivoivia ja matkailijoita houkuttelevia sisältöjä, elämyksiä, elämyspalveluita, kaupunkikulttuuria ja tapahtumia.

Liite 1​Talousliite, helmikuu 2023

Liite 2​Toimintatilastot, helmikuu 2023

Liite 3​Työvoiman käytön seuranta, helmikuu 2023

Liite 4​Nuorisopalveluiden helmikuun toimintaraportti

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 28.2.2023 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.​​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kulnuolk § 46
Liite 1:Talousliite, helmikuu 2023
Liite 2:Toimintatilastot, helmikuu 2023
Liite 3:Työvoiman käytön seuranta, helmikuu 2023
Liite 4:Nuorisopalveluiden helmikuun toimintaraportti