Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta4422.03.20237

1972-2023 (02 05 00)

Turun filharmonisen orkesterin lippuhinnoittelu syyskaudesta 2023 alkaen

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 44

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Kaupungin hallintosäännön 36 § mukaan lautakunnan tehtäviin tehtäväalueellaan kuuluu asiakasmaksujen, palveluiden ja tuotteiden hinnoittelusta päättäminen valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Lautakunta päättää siten Turun filharmonisen orkesterin pääsylippujen hinnoittelun perusteista. Edellisen kerran hinnoittelun perusteita on tarkasteltu lautakunnassa 17.11.2022 § 137, jolloin hinnoitteluperusteissa huomioitiin lipunmyynnin järjestelmäoperaattorin käytänteiden mukaisten palvelumaksujen vaikutus lippujen hintoihin. Muita korotuksia ei tehty. Lisäksi hinnoitteluperusteisiin lisättiin joustoa erikoiskonserttien hinnoitteluun.

Lippujen hinnoissa on huomioitu orkesterin rooli kuntalaisille palveluja tuottavana saavutettavana toimijana. Hinnoittelu on maltillista, ja esimerkiksi lapsille ja opiskelijoille orkesterin palvelut avautuvat alhaisilla hinnoilla. Lipputuloilla on keskeinen merkitys orkesterille asetettujen tulotavoitteiden täyttämisessä. Yleisen kustannustason merkittävän nousun vuoksi ja tulotavoitteiden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista tehdä pieniä korotuksia lippujen hintoihin syyskaudesta 2023 alkaen.

Sinfoniasarjan lippujen hintoja esitetään korotettavaksi 2 €/lippu normaali- ja eläkehintaisissa hintaryhmissä, mutta lasten, opiskelijoiden, varus- ja siviilipalvelusmiesten ja työttömien hinnan esitetään pysyvän entisellään. Kamarikonserttien hintoihin ei esitetä korotusta, ja lisäksi opiskelijoiden etu saman päivän 4,50 € hintaisesta lipusta ulotetaan koskemaan myös kamarikonsertteja. Lastenkonserttien hintoihin esitetään 1 € korotusta. Hinnantarkistusten yhteydessä uudelleen järjestellään asiakaspalautteen perusteella myös konserttitalon palveluita siten, että jatkossa Turun filharmonisen orkesterin tapahtumissa naulakkopalvelu sisältyy konserttilipun hintaan.

Liite 1​Turun filharmonisen orkesterin lippuhinnoittelu 1.9.2023 alkaen

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hyväksyä Turun filharmonisen orkesterin lippuhinnoittelun 1.9.2023 alkaen liitteen 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunginorkesteri
tpvXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 44
Liite 1:Turun filharmonisen orkesterin lippuhinnoittelu 1.9.2023 alkaen