Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta4722.03.202310

1966-2023 (00 00 01, 01 02 02)

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 58. valtakunnalliset orkesteripäivät Joensuussa 29.-31.3.2023

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 47

Intendentti Nikke Isomöttönen 10.3.2023:

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n järjestää 58. valtakunnalliset orkesteripäivät Joensuussa 29.–31.3.2023. Orkesteripäivien yhteydessä pidetään torstaina 30.3.2023 yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous. Turun kaupungilla on oikeus lähettää kokoukseen neljä äänivaltaista kokousedustajaa ja jokaisen äänioikeutta käyttävän on esitettävä tätä tarkoitusta varten valtakirja. Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Osallistumismaksu ja muut kulut korvataan KVTES:n (viranhaltijat) ja hallintosäännön luottamushenkilöiden palkkioita koskevien määräysten mukaisesti kaupunginorkesterin määrärahoista kustannuspaikalta 20040.

Liite 1​Kokouskutsu

Liite 2​Kevätkokouksen esityslista

Oheismateriaali 1​58. valtakunnallisten orkesteripäivien ohjelma

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää nimetä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 58. valtakunnallisille orkesteripäiville 29.–31.3.2023 ja äänivaltaiseksi kokousedustajaksi 30.3.2023 järjestettävään kevätkokoukseen II intendentti Charlotta Kivistön. Kivistö oikeutetaan käyttämään kokouksessa Turun kaupungin koko äänivaltaa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

​​

Jakelu

tiedSuomen Sinfoniaorkesterit ry
tpvKaupunginorkesteri
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 47
Liite 1:Kokouskutsu
Liite 2:Kevätkokouksen esityslista