Kaupunginhallitus 29.05.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 06.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:29 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
201 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
202 § Pöytäkirjan tarkastus
203 § Integraatiojohtajan viran (vak. nro 001151) täyttäminen
204 § Toimitilapäällikön viran (vak. nro 000600) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen
205 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Yleiskaava 2029 tehdyistä valituksista
206 § Palvelukokonaisuuksien organisaatiorakenteen vahvistaminen
207 § Markkinaoikeuden päätökseen tyytyminen museokeskuksen kokoelmatiloja sekä päätearkistoa koskevassa asiassa
208 § Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit syyskaudella 2023 (Kv)
209 § Kaupunginhallituksen kokousaikataulu syyskaudella 2023
210 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon