Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus20529.05.20235

13278-2012 (611, 065)

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Yleiskaava 2029 tehdyistä valituksista

Tiivistelmä:

Yleiskaava 2029 hyväksymispäätöksestä on tehty viisi valitusta Turun hallinto-oikeuteen. Lausuntoehdotuksen mukaan valitukset tulisi hylätä.

Kh § 205

Ympäristölakimies Nina Mattila 23.5.2023:

Kaupunginvaltuusto on 13.02.2023 § 27 hyväksynyt Yleiskaava 2029:n. Uuden yleiskaavan päämääränä on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Yleiskaava suuntaa kasvua pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien varsille. Kaupunki nosti vuonna 2017 yleiskaavan väestö- ja työpaikkatavoitetta, jotta tavoiteltavaa kasvua ja positiivista rakennemuutosta kyetään täysipainoisesti tukemaan. Turku tavoittelee 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa vuoteen 2029 mennessä.

Hyväksymispäätöksestä on jätetty viisi yksityishenkilöiden tekemää valitusta Turun hallinto-oikeuteen. Valituksissa vaaditaan kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista, täytäntöönpanokieltoa ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa 9.6.2023 mennessä. Lausuntoehdotuksen mukaan valitukset ja muut esitetyt vaatimukset tulee hylätä.

Hallintosäännön 32 §:n 2 momentin 3) -kohdan mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat selityksen ja lausunnon antamista kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, ettei kaupunginvaltuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava.

Liite 1Lausunto

Oheismateriaali 1Valituskirjelmät

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteen 1 mukaisen lausunnon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kh § 205
Liite 1:Lausunto