Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus20429.05.20234

3787-2023 (01 01 00)

Toimitilapäällikön viran (vak. nro 000600) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että konsernihallinnon tilapalveluiden toimitilapäällikön viran (vak. nro 0006000) kelpoisuusvaatimus muutetaan 1.6.2023 lukien

Kh § 204

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 24.5.2023:

Vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto on esittänyt, että konsernihallinnon tilapalvelut -vastuualueen toimitilapäällikön viran (vak. nro 000600) kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan korkeakoulututkinto. Ko. viran kelpoisuusvaatimuksena on tällä hetkellä ylempi korkeakoulututkinto.

Esityksessä on todettu, että toimitilapäällikkö johtaa lähijohtajana tilapalveluiden toimitilajohtaminen -yksikköä. Toimitilapäällikkö toimii yksikön lähijohtajana ja vastaa muun ohella kaupunkitasoisesta toimitilojen hankesuunnitteluprosessista. Tehtävässä korostuvat henkilöjohtaminen sekä yksikön vastuulla olevien prosessien koordinointi ja viestiminen. Toimitilapäälliköltä ei edellytetä spesifiä asiantuntijuutta, vaan tehtävässä korostuu kokonaisuuksien hallinta ja yksikössä olevan osaamisen johtaminen. Tästä syystä on katsottu, että viran nykyinen kelpoisuusvaatimus (ylempi korkeakoulututkinto) ei ole tarkoituksenmukainen.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitykseen ja toimitilapäällikön viran kelpoisuusvaatimus voidaan muuttaa esitetyllä tavalla.

​Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että konsernihallinnon tilapalveluiden vastuualueen toimitilapäällikön viran (vak. nro 000600) kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan korkeakoulututkinto 1.6.2023 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKonsernihallinto, tilapalvelut