Kaupunginhallitus 09.01.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 17.01.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:14 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Turun lukioverkon kehittäminen ja tilantarve
4 § Taiteen talon peruskorjaus- ja perustamishankkeen rahoitus vuonna 2023
5 § Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta tehdyn sopimuksen uusiminen
6 § Konkurssipesän sovintosopimuksen hyväksyminen
7 § Kaupungin etuosto-oikeus Pukkilan alueella olevien määräalojen kaupassa (os. Inkilänkatu)
8 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
9 § Vahingonkorvausvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 ja 32 kohdat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon