Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus709.01.20237

84-2023 (10 00 01)

Kaupungin etuosto-oikeus Pukkilan alueella olevien määräalojen kaupassa (os. Inkilänkatu)

Tiivistelmä:

Myydyt määräalat tarkoittavat asemakaavan PA-1 korttelinosaa Pukkilan alueella. Alueen pinta-ala on 7598 m2, ja kauppahinta on 8.553.000 euroa. Koska kysymyksessä on asemakaavassa pääasiassa asuntorakentamiseen tarkoitetun tontin luovuttaminen rakentamisliiketoimintaa harjoittavalle taholle, kaupungin etuosto-oikeuden käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Kh § 7

Kaupunkiympäristö, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kiinteistökehitys ja isännöinti, maanhankintapäällikkö Ilkka Uusi-Uola 2.1.2023:

Kaupungille toimitetun kiinteistönluovutusilmoituksen (2022-661) mukaan Suomen valtio /Senaattikiinteistöt on myynyt 22.12.2022 korttelin Pitkämäki-89 itäosassa olevat määräalat YIT Suomi Oy:lle omaan tai perustettavien yhtiöiden lukuun. Kohde tarkoittaa osaa entisen vesipiirin varikko- ja laboratoriokokonaisuudesta. Alueella on purettavia rakennuksia. Luolavuoren koulun Inkilänkadun yksikkö toimii kohteessa vuokralaisena. Tilapalvelujen mukaan vuokrasopimus on voimassa enintään 30.6.2023 saakka.​

Kohde tarkoittaa palvelu- ja asuinrakennusten kortteliin (PA-1) kuuluvaa tonttialuetta. Kaupan kohteen pinta-ala on 7598 m2 ja rakennusoikeus 10.600 k-m2. Kauppahinta on 8.553.000 € eli noin 807 €/k-m2.​

Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnan alueella tehdyssä yli 5000 m2 kiinteistökaupassa. Luovutettu tonttialue sijaitsee Pukkilan alueella Inkilänkadun varrella, ja kohde rajoittuu rakenteilla oleviin alueen muihin tontteihin.​

Koska alue on luovutettu asemakaavan mukaisen rakentamisen tarkoituksiin ja alueen korkeimpaan hintaan, etuosto-oikeuden käyttäminen tässä selostetussa kiinteistökaupassa ei ole tarkoituksenmukaista.

Oheismateriaali 1​Kiinteistönluovutusilmoitus ja kauppakirja​​​

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoSenaatti-kiinteistöt
aoYIT Suomi Oy
tpvKaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus