Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus509.01.20235

15041-2022 (04.03, 00 04 01)

Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta tehdyn sopimuksen uusiminen

Tiivistelmä: -

Kh § 5

Vt. integraatiojohtaja Minna Sartes ja palvelujohtaja Mika Helva 2.1.2023:

Valtio maksaa Turun kaupungille korvauksia pakolaisista syntyvistä kustannuksista. Korvausten maksamisen ehtona on hyväksytyn kotouttamisohjelman lisäksi voimassa oleva pakolaisten vastaanottosopimus ELY-keskuksen kanssa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on ottanut Turun kaupunkiin yhteyttä sopimuksen uusimiseksi vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Hyvinvointialueiden aloitettua muutettiin avustuksen jakoperusteita siten, että kuntien osuus avustuksesta on 95 % alle 7-vuotiaista maksettavasta korvauksesta eli 6503 euroa vuodessa henkilöä kohden ja 85 % 7 vuotta täyttäneistä maksettavista korvauksista eli 1955 euroa vuodessa henkilöä kohden. Toisella lakimuutoksella mahdollistetaan kunnille avustusten saaminen myös tilapäistä suojelua saaneista kotikuntaoikeutta hakeneista pakolaisista eli käytännössä hyökkäyssotaa Ukrainasta paenneista.

Muutokset on otettu huomioon Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemässä esityksessä ELY-keskuksen ja Turun kaupungin uudeksi sopimukseksi kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimuksessa ei esitetä muutosta vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrään, joka on edelleen 50 henkeä. Kiintiötä ei ole käytetty maksimaalisesti, kun käytännössä Turkuun tulee huomattavasti suurempi osa pakolaisista kotikunnan vapaan valinnan kautta.

Liite 1​Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä

Oheismateriaali 1​Esitys sopimuksen uusimisesta -sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä

Oheismateriaali 2​Vanha sopimus – Sopimus pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta

Oheismateriaali 3​Varsinais-Suomen kunnissa asuvat ukrainalaiset 27.10.2022 ja pakolaisten vastaanoton korvausten piirissä olevien henkilöiden määrä kunnissa joulukuussa 2022

Oheismateriaali 4​Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan ja hyvinvointialueen kustannusten korvaamisesta valtion varoista ja ohjeellinen korvauksen jako kunnan eri tehtäviin

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen ja oikeuttaa kansliapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tpvKonsernihallinto, integraatiotoiminto
tiedKonsernihallinto, maahanmuuttajapalvelut
tpvXXXXX


Liitteet:

Kh § 5
Liite 1:Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä