Kaupunginhallitus 30.11.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
517 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
518 § Pöytäkirjan tarkastus
519 § Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020
520 § Valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016-2019, loppuraportti
521 § Koulu- ja päiväkotikohteiden väistötilahankinnat
522 § Päätearkiston ja potilastietoarkiston hankekuvaus (Kv)
523 § Oxvägens daghem / Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavan uuden päiväkodin hankesuunnitelma (Kv)
524 § Turun kävelyn ja oleilun kehittämisohjelman tavoitteet
525 § Kaupungin etuosto-oikeus tontin 853-62-30-3 määräalan M502 kaupassa (os. Ruissalontie 12a-Artturinkatu 2)
526 § Kaupungin etuosto-oikeus Runosmäen alueella olevan tontin 853-85-75-6 määräosuuden kaupassa (os. Varusmestarintie 35)
527 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
528 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetyt selvityspyynnöt

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon