Kaupunginhallitus 23.11.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
496 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
497 § Pöytäkirjan tarkastus
498 § Iltakouluasiat
499 § Asemakaavan- ja tonttijako/ tonttijaonmuutosehdotus; Haritun koulutontti, Koivula (os. Beata Marian polku, Kuoroaukio, Tahtipolku ja Murkionkatu 10) (17/2017) (Kv)
500 § Rakennusjärjestysehdotuksen asettaminen nähtäville ja lausuntojen pyytäminen
501 § Kuuleminen ehdotuksesta Pysäköinnin mitoitusohjeeksi 2020
502 § Kiinteistön 853-3-19-8 sekä määräalan yleisestä alueesta 853-3-9903-0 myyminen, os. Sepänkatu 1
503 § Kellonsoittajankadun tiloista luopuminen ja Sepänkatu 1 L-siiven vuokraus
504 § Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano lautakunnissa
505 § Kaupungin vuokrahallintaan tulevien toripaviljonkeja, torikauppaa, joukkoliikennettä ym. toimintoja palvelevien maanalaisten tilojen vuokrasopimuksen täsmentäminen ja lunastusoikeudesta päättäminen
506 § Kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston tuoton jakaminen sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin
507 § Ammatillisen koulutuksen varainhoitovuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen
508 § Turun kaupungin sitoutuminen Green City Accord -aloitteeseen
509 § Turun hallinto-oikeuden päätös: Vilkkilänmäen asemakaavanmuutos
510 § Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaari kevätkaudella 2021 (Kv)
511 § Kaupunginhallituksen kokousaikataulu kevätkaudella 2021
512 § Vastauksia kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyihin selvityspyyntöihin
513 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 16.11.2020 päätösten täytäntöönpanot
514 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
515 § Hakemus vuoden 2020 kiinteistöverosta vapauttamiseksi / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 1 § ja 4 § ja laki viranomaisten toiminnan julk
516 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetyt selvityspyynnöt

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon