Kaupunginhallitus 10.08.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
315 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
316 § Pöytäkirjan tarkastus
317 § Katsaus koronavirustilanteesta
318 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 17.6.2020 § 102 "Oikaisuvaatimus perusopetuksen palvelualuejohtajan päätöksestä 21.4.2020 § 30" / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 23 ja 32 kohdat
319 § Henkilöstökassa-toiminnon lakkauttaminen
320 § Turun kaupungin toiminta-avustus 2021-2025 kahden Fraunhofer Innovation Platform -tutkimusyksikön perustamiseksi Turkuun
321 § Lastensuojelu- ja kesäsiirtolarahaston tuotto vuodelta 2019
322 § Kaupungin etuosto-oikeus Vähäheikkilän alueella olevan tontin 853-41-19-18 kaupassa (os. Vähäheikkiläntie 64)
323 § Kaupungin etuosto-oikeus yliopistoalueella olevan tontin 853-1-48-7 kaupassa (os. Arwidssoninkatu 3)
324 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle/ oikeudenkäyntikulut, Vilkkilänmäen asemakaavasta tehty valitus
325 § Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2019
326 § Turun hallinto-oikeuden päätös koskien Hirvensalon osayleiskaavaa
327 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
328 § Asemakaavanmuutosehdotus; Oskarinkuja, Raunistula (os. Tampereentie, Oikotie ja Kansakoulunkujanne) (14/2017) (Kv)
329 § Asemakaavanmuutosehdotus; Pukkila, Pitkämäki (os. Pitkämäenkatu, Naantalin pikatie, Vakka-Suomentie) (19/2017) (Kv)
330 § OP Vakuutus Oy:n takaisinsaantivaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 23 ja 25 kohdat
331 § LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön takaisinsaantivaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 23 ja 25 kohdat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon