Kaupunginhallitus 04.05.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a 7 sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
185 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
186 § Pöytäkirjan tarkastus
187 § Katsaus koronavirustilanteesta
188 § Lupainsinöörin viran perustaminen kaupunkiympäristötoimialalle
189 § Rakennustarkastajan viran (vak. nro 607102) nimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen
190 § Lupa-arkkitehdin viran (vak. nro 000943) nimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen
191 § Tarkastusinsinöörin viran perustaminen kaupunkiympäristötoimialalle ja mittausteknikon viran (vak. nro 608019) lakkauttaminen
192 § Hyvinvointitoimialan avoimeksi tulevan perushoitajan viran, jossa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
193 § Sytytä Turku - Keskustan kehittämiskilpailu - tavoitteet, kilpailumalli ja toteutustapa
194 § Asia poistettiin esityslistalta
195 § Kansliapäällikön viran perustaminen
196 § Hallintosäännön muuttaminen johtamisjärjestelmäuudistuksen toteuttamiseksi (Kv)
197 § Topeliuksen koulun Juhana Herttuan koulutalon väistötilaratkaisu
198 § Museorahaston vuoden 2019 tuoton jakaminen
199 § Vastaus kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyyn selvityspyyntöön
200 § Ammatillisen koulutuksen varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän lisärahoituksen hakeminen
201 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
202 § Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteet (Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon