Kaupunginhallitus 02.03.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
73 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
74 § Pöytäkirjan tarkastus
75 § Iltakouluasiat
76 § Raitiotien ensimmäisen vaiheen yleis- ja toteutussuunnitelmat (Kv)
77 § Kaupungin etuosto-oikeus tonttien 853-12-42-6 ja -8 sekä määräalan 853-514-2-0 M612 kaupassa (os. Kalevantie 29-31)
78 § Vahingonkorvausvaatimus sateen aiheuttamasta vesivahingosta 5.9.2019
79 § Oikaisuvaatimus johtavan kaupunginsihteerin päätöksestä 19.12.2019 § 7; Kohdennetut erityisavustukset 2019/g
80 § Asunto Oy Päivänhovin oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 13.1.2020 § 13
81 § Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Tammitien kulman asemakaavasta tehdystä valituksesta
82 § Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Turku Energian asemakaavasta tehdystä valituslupahakemuksesta ja valituksesta
83 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien Herrainkulman asemakaavasta tehtyyn valituslupahakemukseen
84 § Turun hallinto-oikeuden päätös koskien asemakaavanmuutosta, Ratapihankatu 18
85 § Uuden jäsenen valitseminen vanhusneuvostoon kuluvalle toimikaudelle
86 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.2.2020 päätösten täytäntöönpanot
87 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot
88 § Uuden jäsenen valitseminen kunnan keskusvaalilautakuntaan (Kv)
89 § Uuden varajäsenen valitseminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan (Kv)
90 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/ tonttijaonmuutosehdotus; Kirstinpuisto, Iso-Heikkilä (os. Iso-Heikkiläntie, Akselintie, Tukholmankatu) (2/2013) (Kv)
91 § Kirstinpuiston asemakaava-alueen yleisten alueiden infran toteuttamisen kustannusarvio (Kv)
92 § Asemakaavanmuutosehdotus; Munkkionkuja, Itäharju (os. Munkkionkuja 7) (26/2017) (Kv)
93 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetyt selvityspyynnöt ja aloite

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon