Kaupunginhallitus 07.11.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
423 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
424 § Pöytäkirjan tarkastus
425 § Vuoden 2016 talouden 3. osavuosikatsaus (Kv)
426 § Vuoden 2017 talousarvioehdotus ja vuosien 2017 -2020 taloussuunnitelmaehdotus (Kv)
427 § Saamisten poistaminen kirjanpidosta
428 § Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi
429 § Työnohjauksen ostopalvelujen hankinnan keskeyttäminen
430 § Ympäristön tila 2015 -raportti
432 § Tarkastuslautakunnan raportti vuoden 2015 arvioinnista (Kv)
433 § Turun kaupungin perintäprosessin kehittäminen ja vähäarvoisen omaisuuden luovuttamista koskevan toimivallan tarkistaminen sekä näistä aiheutuvat muutokset säännöstöön (Kv)
434 § Konserniohjeet (Kv)
435 § Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus; "Maa-ainespuisto", Saramäki (os. Kärmekallionkatu, Vaijerikatu, Vaistentie) (34/2007) (Kv)
436 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; "Moikoisten itäranta" Moikoinen (os. Pietinkuja 11, Kirjamäenkuja 9, Välikedonkuja 7-11) (2/2014) (Kv)
437 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; "Kuusimäki" Lauste, Pääskyvuori, Vaala (os. Itäkaari, Teijonkatu 3 ja 5, Taalintehtaankatu 1) (3/2014) (Kv)
438 § Kannanotto maakuntauudistuksen erityisratkaisusta Turun kaupunkiseudulla
439 § Kaupunginhallituksen jäsen Johannes Yrttiahon selvityspyyntö yksityisen päivähoidon hallitsemattomasta kasvusta ja talousarviomäärärahan ylittämisestä

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon