Kaupunginhallitus 10.10.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
389 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
390 § Pöytäkirjan tarkastus
391 § Iltakouluasiat
392 § Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (Kv)
393 § Paimionjoen vedenottamiseen ja säännöstelyyn liittyvät sopimusjärjestelyt
394 § Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkojen hakeminen vuodelle 2017
395 § Uuden jäsenen valitseminen eräisiin toimikuntiin ja uuden puheenjohtajan nimeäminen luottamuselintoimikuntaan
397 § Hankintaoikaisuvaatimus kuntosalivälineitä koskevasta hankinnasta
398 § Timo Karin varavaltuutetun tehtävän lakkaaminen (Kv)
399 § Uuden jäsenen valitseminen kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaan (Kv)
400 § Uuden varajäsenen valitseminen kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakuntaan (Kv)
401 § Uuden jäsenen nimeäminen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan (Kv)
402 § Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen Maarian altaan ja Liedon kunnan välisellä alueella (rakennuskiellon nro 127) (Kv)
403 § Asemakaavanmuutosehdotus sekä tonttijakoehdotus "Orikedon liittymän tilaa vaativat kaupat"; Oriketo (os. Vanha Tampereentie 184, Turun kehätie, Harmokuja) (24/2014) (Kv)
404 § Osallisuuden ja aluetyön kehittämisen Turun mallin toimintatavasta päättäminen
405 § Turkuseura ry:n ja kaupungin yhteistoimintasopimus v. 2017-2018 ja lisäavustus vuodelle 2016
406 § Työterveyshuollon yhtiöittämisen tilanne
407 § Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2020 sekä strateginen sopimus 2017-2020

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon