Kaupunginhallitus 05.09.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
333 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
334 § Pöytäkirjan tarkastus
335 § Turun kaupungin lausunto Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle jätetaksan perusteiden yhtenäistämisestä
336 § Turun kaupungin lausunto Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle jätehuoltopoliittisen ohjelman luonnoksesta
337 § Logomo -konsernin pitkäaikaisen rahoituksen järjestäminen (Kv)
338 § Turun seudun puhdistamo Oy:n hallituksen päätös / yhtiösopimuspäivitykset
339 § Turun seudun hankintayhteistyösopimus
340 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Port Aboan asemakaavavalituksista
341 § Lausunto Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä
342 § Turun Seudun Kehittämiskeskuksen avoinna olevien virkojen ja toimien lakkauttaminen
343 § Liikuntalautakunnan haaste kaupunginhallitukselle Koko Turku liikkuu 1.-30.9.2016 -kampanjaan
344 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 29.8.2016 päätösten täytäntöönpanot

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon