Kaupunginhallitus 29.02.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
78 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
79 § Pöytäkirjan tarkastus
80 § Kupittaan vanhuspsykiatrian osastoa G1 koskeva selvitys
81 § Raunistulan päiväkodin toteuttamiseen liittyvien sopimusten hyväksyminen
82 § Iltakouluasiat
83 § Kaupunginvaltuuston työllistämiseen myöntämän erillismäärärahan käyttö
84 § Määrärahan osoittaminen vuonna 2016 nuorten kesätyöseteleihin
85 § Pansio-Perno -alueen investoinneista ja toimenpiteistä
86 § Turun vammaisneuvoston toimintakertomus 2015
87 § Turun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen
88 § Vahingonkorvausvaatimus Madastra Oy:n ja kaupungin välisestä tehostetun palveluasumisen puitesopimuksesta
89 § Hallintopäällikön viran lakkauttaminen
90 § Kaupunginhallituksen edustukset lauta- ja johtokunnissa
91 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 15.2.2016 päätösten täytäntöönpanot

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon