Kaupunginhallitus 04.05.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
200 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
201 § Pöytäkirjan tarkastus
202 § Kumppanuussopimus Mäntymäen kaupunginosan korttelien 9, 17 ja 20 asemakaavan muuttamiseksi (os. Kunnallissairaalantie 36-52) (Yt)
203 § Syvälahden koulun allianssiurakan päätoteuttajan valinta
204 § Jäsenten valitseminen monikulttuurisuusneuvostoon toimikaudelle 2015 - 2016
205 § Vuoden 2015 talouden 1. osavuosikatsaus (Kv)
206 § Näyttelyvakuuden myöntäminen Heikki Marilan Kukkia ja perkeleitä -näyttelylle
207 § Turun kaupungin ja Paavo Nurmi Turku Oy:n välisen vuoden 2015 vuosisopimuksen hyväksyminen
208 § Raitiotien yleissuunnitelman lähettäminen lausunnoille
209 § Itämeren kaupunkien liiton (UBC) Kestävien kaupunkien sihteeristön sijoittuminen Turkuun vuosiksi 2016 - 2021
210 § Vastaus kaupunginhallituksen jäsenten Elina Rantasen ja Jukka Vornasen selvityspyyntöön
211 § Turun kaupungin lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin v. 2016 taloussuunnitelmasta
213 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kulttuurilautakuntaan (Kv)
214 § Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaan (Kv)
215 § Timo J. Laihisen ilmoitus luottamustoimien hoitamisesta pidättäytymisestä (Kv)
216 § Asemakaavanmuutosehdotus; "Fortuna kortteli" (VII) 7 kaupunginosa (os. Linnankatu 12-18, Aurakatu 2-4) (20/2009) (Kv, Yt)
217 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6.1. §:n 3 kohta ja 7.2. §

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon