Keskusvaalilautakunta 23.10.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 27.10.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:12 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
115 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
116 § Pöytäkirjan tarkastus
117 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon
118 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon
119 § Vuoden 2024 presidentinvaalit: Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen
120 § Keskusvaalilautakunnan kolmas osavuosikatsaus
121 § Laitosäänestyspaikat vuoden 2024 presidentinvaalissa
122 § Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolo
123 § Tilojen vuokraaminen Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunnalle
124 § Muut ajankohtaiset keskusvaalilautakunnan asiat
125 § Tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon