Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta12323.10.20239

5726-2023 (00 00 00, 10 03 02)

Tilojen vuokraaminen Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunnalle

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 123

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta ja lakimies Henna Saanakorpi 16.10.2023:

Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunta on pyytänyt ajalle 1.11.2023–30.6.2024 Turun kaupungin keskusvaalilautakunnalta rinnakkaista käyttöoikeutta keskusvaalilautakunnan kanslian tiloihin (Linnankatu 31, 20100 Turku) ja tarjonnut korvauksena näiden tilojen ja niissä olevien laitteiden käytöstä 2.100,00 euroa kuukaudessa lisättynä arvonlisäverolla.

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta:

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää hyväksyä vaalipiirilautakunnan tarjouksen ja sallia rinnakkaisen käyttöoikeuden keskusvaalilautakunnan tiloihin esitetyn mukaisesti. Lisäksi keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerit laatimaan ja allekirjoittamaan kansliatilojen vuokraamista koskevan sopimuksen Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunnan kanssa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoVarsinais-Suomen vaalipiirilautakunta