Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta12023.10.20236

2181-2023 (02 02 02)

Keskusvaalilautakunnan kolmas osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 120

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta ja lakimies Henna Saanakorpi 16.10.2023:

Tehdyn vuoden 2023 talousarvion mukaan keskusvaalilautakunnan vuoden 2023 tilikauden tulos on -191​ 399,00 euroa. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Vuoden 2023 talouden 3. osavuosikatsauksen mukaan koko vuoden 2023 keskusvaalilautakunnan ennuste on -223​ 215,00 euroa. Kolmannen osavuosikatsauksen ja vuoden 2023 talousarvion välinen erotus tuloksen osalta on -31​ 815,00 euroa.

Kolmannen osavuosikatsauksen ennusteissa on huomioitu kuluina vuoden 2024 presidentinvaaleihin ja sen mahdollisen toisen kierroksen vaalijärjestelyihin liittyvät henkilöstökulut, joita ei ole voitu arvioida täysimääräisesti vuoden 2023 talousarviossa. Ennusteen mukaan henkilöstökulut saattavat toteutua arvioitua suuremmin vuoden 2023 osalta.

Liite 1Keskusvaalilautakunnan ovk3

Oheismateriaali 1Vuoden 2023 talouden 3. osavuosikatsauksen ohje

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta:​

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kevaalk § 120
Liite 1:Keskusvaalilautakunnan ovk3