Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta12223.10.20238

5726-2023 (00 00 00, 10 03 02)

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolo

Tiivistelmä:

Lautakunnan kokousten pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen kolmantena arkipäivänä. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jossa se julkaistaan neljäntenä arkipäivänä kokouksen jälkeen.

Kevaalk § 122

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta ja lakimies Henna Saanakorpi 16.10.2023:

 

Turun kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 17.4.2023 § 73) 138 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämättä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.  

 

Keskusvaalilautakunta on 4.9.2022 § 85 päättänyt syyskauden 2023 ja vuoden 2024 kokousajoista helmikuun loppuun saakka. Europarlamenttivaalien osalta kokousaikataulu päätetään viimeistään 26.2.2024 pidettävässä kokouksessa.

 

Keskusvaalilautakunnan kokousaikatauluksi on päätetty seuraava:

 

Kokouspäivä

 

Nähtävilläolo

Ma 23.10.2023 klo 16

 

Pe 27.10.2023

Ma 20.11.2023 klo 16

 

Pe 24.11.2023

Ma 8.1.2024 klo 16

 

Pe 12.1.2024

To 18.1.2024 klo 16

 

Ke 24.1.2024

Ma 22.1.2024 klo 16

 

Pe 26.1.2024

Ke 24.1.2024 klo 16

 

Ti 30.1.2024

Pe 26.1.2024 klo 19

 

To 1.2.2024

Su 28.1.2024 klo 9

 

To 1.2.2024

Ma 26.2.2024 klo 16

 

Pe 1.3.2024

Varalla (presidentinvaalin mahdollista toista vaalia varten):

 

 

To 1.2.2024 klo 16

 

Ke 7.2.2024

Ma 5.2.2024 klo 16

 

Pe 9.2.2024

Ke 7.2.2024 klo 16

 

Ti 13.2.2024

Pe 9.2.2018 klo 19

 

To 15.2.2024

Su 11.2.2024 klo 9

 

To 15.2.2024

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta:

 

Ehdotus        Keskusvaalilautakunta päättää, että 4.9.2022 § 85 päätettyjen kokousten ja helmikuussa 2024 päätettävien kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kolmantena arkipäivänä kokouksen jälkeen ja ne pidetään nähtävillä neljäntenä arkipäivänä edellä esitetyn mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, verkkoviestintä