Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta11823.10.20234

9374-2020 (00 00 00, 00 00 01)

Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 118

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta 16.10.2023:

Vaalilain (714/1998) 93 §:n 2 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain mukaisesti, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Kuntalain (410/2015) 17 §:n 1 momentin mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Turun kaupunginvaltuusto on 18.9.2023 § 184 päättänyt myöntää Katja Niemelle pyytämänsä eron Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt, että vaalilain 93 §:n nojalla keskusvaalilautakuntaa pyydetään määräämään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi varavaltuutettu. Niemi on kuulunut Vasemmistoliitto r.p.:n ryhmään.

Keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 § 143 vahvistaman vaalituloksen mukaan Vasemmistoliitto r.p.:n ryhmään valtuustoryhmän varavaltuutetuksi nousee sijaantulojärjestyksessä seuraava henkilö eli Risto Rinne.

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta:​

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää määrätä Vasemmistoliitto r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Risto Rinteen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoRinne Risto
tiedJokela Merja
tpvKorhonen Ari-Pekka