Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta11923.10.20235

4260-2023 (00 00 00)

Vuoden 2024 presidentinvaalit: Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 119

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta ja lakimies Henna Saanakorpi 16.10.2023:

Digi- ja väestötietovirasto on lähettänyt kunnan hallitukselle ja keskusvaalilautakunnalle tiedoksi ja toimenpiteitä varten 19.9.2023 päivätyn presidentinvaalia 2024 koskevan ohjekirjeen äänestyspaikkatietojen ja keskusvaalilautakuntien yhteystietojen ilmoittamisesta.

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä kunnan äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikoista, sekä vastaa siitä, että näiden tiedot merkitään viipymättä valtakunnalliseen äänestyspaikkarekisteriin. Vaalilain 13 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa Digi- ja väestötietovirastolle (DVV) sen määräämällä tavalla. Tällä kirjeellä Digi- ja väestötietovirasto on antanut ohjeita kunnalle näiden tietojen ilmoittamisesta 2024 presidentinvaaleissa täydentäen oikeusministeriön kirjettä (2.6.2023, dnro VN/17100/2023).

Liite 1Vuoden 2024 äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen

Kaupunginlakimies Noora Syysvirta:​

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kevaalk § 119
Liite 1:Vuoden 2024 äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen