Kasvatus- ja opetuslautakunta 16.01.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 24.01.2024

Kokousaika ja -paikka: 17:00-19:10 Kaupunginhallituksen kokoussali, Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Iltakouluasiat
4 § Laajentuvan Turun kansainvälisen koulun toiminnan järjestäminen
5 § Toimenpiteet suomenkielisen perusopetuksen kehittämiseksi Turussa vuosille 2024 - 2025
6 § Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2024 alkaen
7 § Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus 2024
8 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja sen jaostojen toimintakertomus vuodelta 2023
9 § PISA-tutkimus ja tulokset 2022
10 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
11 § Ilmoitusasiat
12 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon