Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta816.01.20248

577-2023 (07 02 01)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja sen jaostojen toimintakertomus vuodelta 2023

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 8

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 4.1.2024:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontui vuonna 2023 yhteensä 14 kertaa (vuonna 2022 16 kertaa). Käsiteltäviä asioita oli kaikkiaan 152 (172). Käsiteltävien asioiden määrä on selkeästi vähentynyt viime vuosina. Taustalla on, että asiat aiempiin vuosiin verrattuna hyväksytään kertakäsitellyllä. Puheenjohtajana toimi koko vuoden Piia Elo.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontui vuonna 2023 yhteensä 10 kertaa. Vähennystä aikaisemmasta on yksi kerta. Käsiteltäviä asioita oli kaikkiaan 102 kun aiemmin niitä oli 97. Puheenjohtajina toimivat Timo Furuholm ja Risto Rinne.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto kokoontui yhdeksän kertaa kuten myös vuonna 2022. Käsiteltyjä asioita oli 66 kun niitä aiemmin oli 57. Puheenjohtajana toimi Terhi Vörlund-Wallenius.

 

Lisäksi on todettava, että kertaakaan kuluvalla valtuustokaudella, joka alkoi kesällä 2021, ei kaupunginhallitus ole käyttänyt otto-oikeutta kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toimielinten tekemiin päätöksiin. Muutenkin toimielimet ovat tehneet poikkeuksellisen vähän erilaisia äänestyspäätöksiä.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä toimintakertomuksen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.