Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.05.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 07.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:31 Kaupungintalo, nh. Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
59 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
60 § Pöytäkirjan tarkastus
61 § Iltakouluasiat
62 § Kukolan päiväkodin hallinnollinen yhdistäminen Moikoisten ja Syvälahden päiväkoteihin 1.8.2023 lukien
63 § Taoskujan päiväkodin hallinnollinen yhdistäminen Nättinummen päiväkotiin 1.8.2023 lukien
64 § Varhaiskasvatuksen tilojen vuokrasopimuksen jatkaminen osoitteessa Myllymäentie 42
65 § Tilojen vuokraaminen Jäkärlän koulun iltapäivätoiminnan väistötilaksi
66 § Tilojen vuokraaminen Pysäkki-luokalle lukuvuodeksi 2023 - 2024
67 § Tilojen vuokraaminen Varissuon koulun väistötilaksi lukuvuodeksi 2023 - 2024
68 § Sirkkalan ja Pääskyvuoren koulujen teknisen työn koneiden ja laitteiden hankinta
69 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukset syyskaudella 2023
70 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen siirtäminen
71 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
72 § Ilmoitusasiat
73 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
74 § Automatisoidun varastohyllyn hankinta ammatillisen koulutuksen opetustarpeisiin
75 § Ammatillisen koulutuksen palvelualueen opiskelijatyönä rakennetun omakotitalon myynti / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 17 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon