Kasvatus- ja opetuslautakunta 04.09.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Villa Marjaniemi, Sauna, Marjaniementie 50, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
98 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
99 § Pöytäkirjan tarkastus
100 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2019 talouden 2. osavuosikatsaus
101 § Resurssiluokka S:t Olofsskolaniin lukuvuoden 2020 - 2021 alusta
102 § Vuoden 2020 strategisen sopimuksen, operatiivisten sopimusten ja talousarvioesityksen valmistelu
103 § Selvitys Viinamäen päiväkodin väistötiloissa toimivista lapsista
104 § Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajien välipalakustannukset ja tuottajien esitys toiminta-avustuksen korottamisesta
105 § Turun kansainvälinen koulu ja siihen liittyvät liikuntatilat Sirkkalan kasarmilla
106 § Ilmoitusasiat
107 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon