Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta10504.09.20198

6748-2018 (10 03 01)

Turun kansainvälinen koulu ja siihen liittyvät liikuntatilat Sirkkalan kasarmilla

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 105

Toimitilapäällikkö Nora Hildén ja tilacontroller Johanna Aarnio 22.8.2019:

 

Turun kansainvälisestä peruskoulusta ja englanninkielisestä varhaiskasvatusyksiköstä laadittiin tarveselvitys, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.6.2018 § 257. Tarveselvityksen lähtökohtana oli oppilasmäärän kasvattaminen 250:stä 450:een. Samalla linjattiin, että korvaavien tilojen tulee jatkossa sijaita kahden kilometrin päästä Kauppatorista. Tarveselvityksen hyväksymisen yhteydessä kaupunginhallitus päätti, että Turun kansainvälinen koulutuspalvelu tiloineen optiona englanninkielinen varhaiskasvatuspalvelu tiloineen kilpailutetaan mukautettuna neuvottelumenettelynä.

 

Käydyn kilpailun kautta neuvottelukumppaniksi valikoitui Turun yliopisto sekä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK), joka toimii yliopistojen vuokranantajana. Yliopiston kanssa on käyty neuvottelua kansainvälisen koulun koulutuspalvelun, esiopetuksen, aamu- ja iltapäiväkerhon sekä muiden oheispalveluiden osalta. Varhaiskasvatuksen osalta optiota ei tulla käyttämään. SYK on ollut neuvotteluissa mukana tilojen tarjoajan roolissa.

 

Turun yliopisto/SYK on esittänyt Turun kansainvälisen koulun sijoittamista Sirkkalan entiseen kasarmialueeseen osoitteeseen Kaivokatu 12. Kyseiset kasarmirakennukset ovat SYK:n omistuksessa ja tyhjenevät yliopiston muiden tilahankkeiden myötä. Kasarmirakennukset mahdollistavat peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen kansainvälisen koulun koulutoiminnan, esiopetuksen sekä muut toimintaan liittyvät palvelut. Lisäksi tilat mahdollistavat oppilasmäärän kasvattamisen tavoiteltuun 450:een.

 

Turun kansainvälisen koulun neuvottelumenettelyn aikana on käyty keskustelua kansainvälisen koulun liikuntatiloista. Sirkkalan kasarmialueella ei olemassa olevissa tiloissa ole koululiikunnalle soveltuvaa liikuntasalia. Toisaalta Kupittaan alueella olevat eri sisä- ja ulkoliikuntatilat sijaitsevat alle kilometrin säteellä kasarmialueesta. Näitä ovat mm. Kupittaan liikuntahalli, Palloiluhalli, Kupittaan jäähalli ja sekä erilaisia ulkopalloilukenttiä. Näissä ei kuitenkaan ole varsinaisesti koululiikuntasalia, vaan ovat pääsääntöisesti lajikohtaisia ja tilat ovat varattuja myös päiväsaikaan, jolloin koulu ei välttämättä pysty hyödyntämään tiloja säännöllisesti. Yksittäisiä vuoroja olisi mahdollista kuitenkin saada, mutta ne voivat vaihdella viikosta ja vuodenajasta riippuen, mikä tuo osaltaan haastetta lukujärjestysten tekemiseen liikuntatuntien osalta.

 

Neuvottelumenettelyn aikana SYK on tehnyt yhteistyössä kaupungin kanssa luonnossuunnitelman kansainvälisen koulutoiminnan sijoittumisesta Sirkkalan kasarmialueella oleviin rakennuksiin. Luonnossuunnitelma osoittaa, ettei kädentaidon aineita ja kotitaloutta pystytä rakennusteknisistä syistä sijoittamaan järkevästi olemassa oleviin rakennuksiin, vaan näitä varten tarvitaan uudisrakennus. Sen yhteyteen olisi toteutettavissa myös liikuntasali.

 

Kaupunki on sisäisesti keskustellut liikuntasalitarpeesta vapaa-aikatoimialan/liikuntapalvelut kanssa kansainvälisen koulun yhteyteen Sirkkalan kasarmialueelle. Vaikka Kupittaan alueella löytyy eri liikuntapaikkoja edellä esitetyn mukaisesti, ei se kuitenkaan takaa, että alueelta löytyisi koululiikunnalle soveltuvia tiloja, jotka olisivat vapaana eri luokkien liikuntatuntien aikana. Vielä ongelmallisemmaksi tilanne tulee siinä vaiheessa, kun oppilasmäärä kasvaa tavoiteltuun 450. Tästä syystä kaupungin näkemys on, että liikuntasali tulee olla osana Turun kansainvälisen koulun hanketta. Ulkoliikunnassa Kupittaan urheilupuistoa voidaan hyödyntää.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 23.8.2019:

 

Sivistystoimiala pitää tärkeänä, että kansainvälisen koulun yhteyteen rakennetaan liikuntatila.

 

Sivistystoimiala ei kuitenkaan yksin halua kantaa vastuuta investointikulujen aiheuttamista vuokrista, koska oletettavaa on, että vähintään puolet ajasta tila on tyhjillään. Mikäli tilaan tulee iltakäyttöä Turun kaupungin, seurojen tai yliopistoliikunnan kautta, tulee käytön kustannukset jakaa aiheuttamisperiaatteen pohjalta.

 

Ehdotus        Kasvatus-ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi, että Turun kansainvälisen koulun yhteyteen tulevaan uudisrakennukseen toteutetaan liikuntasali.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTilapalvelukeskus
tiedAarnio Johanna
tiedHildén Nora