Kasvatus- ja opetuslautakunta 05.03.2014 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Pansion koulu, Pernontie 29

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
40 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
41 § Pöytäkirjan tarkastus
42 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
43 § Logistiikka-alan kaluston hankinta Turun ammatti-instituutille
44 § Lausunto Piiparinpolun päiväkodin uudisrakentamisen hankesuunnitelmasta
45 § Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruuden tarkistaminen indeksillä päiväkotihoidossa 1.8.2014 alkaen
46 § Lasten päivähoidon palvelusetelin suurimman arvon tarkistaminen 1.8.2014 alkaen
47 § Oikaisuvaatimus kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston päätökseen
48 § Vastine markkinaoikeudelle Toimistotekniikka TT Oy:n valituksesta koskien kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöstä 30.10.2013 § 187
49 § Ilmoitusasiat
50 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
51 § Nuorisovaltuuston edustajat kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa
52 § Lausunto päivitettyihin Turun kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteisiin
53 § Jaostojen pöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon