Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.06.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
112 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
113 § Pöytäkirjan tarkastus
117 § Toimintasuunnitelma nettomenojen alentamisesta talousarviopoikkeaman kaventamiseksi
118 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyyn otettu tulosaluejohtaja Hannu Immosen tekemä viranhaltijapäätös 3.5.2013 § 9
122 § Lautakuntien näkemykset toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
123 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
124 § Ilmoitusasioita
125 § Yhteenveto Sivistystoimialan kiinteistöihin käytetyistä määrärahoista vuosina 1997-2012
126 § Varhaiskasvatuksen seudullisten palvelujen järjestäminen
127 § Sivistystoimialan palveluverkon 2013 - 2020 hyväksyminen
129 § Esiopetuksen työajat lukuvuonna 2014 - 2015
130 § Nimen antaminen uudisrakennukselle Kombiskolan /Utlåtande av Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning Namn på nybygget Kombiskolan
131 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajan ja toimialajohtajan kiitokset

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon