Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta11812.06.20137

5379-2013 (011)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyyn otettu tulosaluejohtaja Hannu Immosen tekemä viranhaltijapäätös 3.5.2013 § 9

Tiivistelmä:

Ammatillisen koulutuksen tulosalueen tulosaluejohtaja Hannu Immonen on 3.5.2013 § 9 päättänyt ammatillisen koulutuksen uudelleen organisoinnista. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 5.6.2013 ottaa päätöksen käsiteltäväkseen. Päätöksen tehnyt tulosaluejohtaja on kutsuttu kokoukseen esittelemään asiaa. Lautakunnalle esitetään tulosaluejohtajan päätöksen pysyttämistä.

Kasopelk § 118

Toimialajohtaja Timo Jalonen 6.6.2013:

 

Ammatillisen koulutuksen tulosalueen tulosaluejohtaja Hannu Immonen on tehnyt 3.5.2013 § 9 päätöksen koskien ammatillisen koulutuksen uudelleen organisointia. Päätöksen mukaan 1.8.2013 alkaen muodostetaan uudistettu opetuksen tulosalueen organisaatio, joka sisältää yhdeksän koulutusyksikköä ja joita johtavat nimetyt koulutuspäälliköt. Lisäksi organisaatiossa on kaksi rehtoria, joiden vastuualueisiin matriisimaisesti koko opetuksen tulosalueella kuuluu työelämäyhteistyö, laatujärjestelmä, pedagoginen kehittäminen, opiskelijahuolto, opintojen ohjaus, työhyvinvoinnin edistäminen, yrittäjäkasvatus ja lukuvuosisuunnittelu.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 5.6.2013 ottaa em. tulosaluejohtajan päätöksen käsiteltäväkseen Schaumanin Liukkosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

 

Tulosaluejohtaja Hannu Immonen on kutsuttu kokoukseen kertomaan organisaatiomuutoksesta.

 

Organisaatiomuutosta on aiemmin esitelty lukio- ja ammattiopetusjaostossa sekä ruotsinkielisessä jaostossa.

 

Organisaatiomuutos on toteutettu siten, että asian valmistelussa on noudatettu asiallisesti YT-menettelyä. Muutoksessa ei ole rikottu lakia, muutakaan normia tai kaupungin säännöstöä. Organisaatiomuutos on muutenkin tarkoituksenmukainen, koska tavoitteena on parempi johtaminen ja organisaatiorakenteen madaltaminen ja hallinnon keventäminen.

 

Liite 1                                  Ammatillisen koulutuksen uudelleen organisointia koskeva esittely

 

Oheismateriaali 1               Ammatillisen koulutuksen tulosalueen tulosaluejohtajan päätös 3.5.2013 § 9 liitteineen

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pysyttää tulosaluejohtaja Hannu Immosen päätöksen 3.5.2013 § 9.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti edellyttää, että tehdään kielivaikutusten selvitys, miten Turun ammatti-instituutin organisaatiomuutos vaikuttaa ruotsinkieliseen koulutukseen. Päätös kielivaikutusten selvityksestä tehtiin Schaumanin Laaksosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto
tiedSivistystoimiala, aikuiskoulutus
tiedSivistystoimiala, ammatillinen koulutus
tiedSvenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
tiedAho Teuvo
tiedAlapaattikoski Tapio
tiedDahlström Kalervo
tiedElo Piia
tiedGranlund Tina
tiedHaataja Anneli
tiedHatakka Satu
tiedHauninen Mikko
tpvHelva Mika
tiedHentula Päivi
tiedHotokka Terhi
tiedHänninen Sirpa
tpvImmonen Hannu
tiedJimenez Eevi
tiedKaartemo Emilia
tiedKjellman Liliane
tiedKoivisto Pekka
tiedLagercrantz Pia
tiedLehto Soile
tiedLouhi Virve
tiedMerta Pentti
tiedMäkilä Timo
tiedNummi Maarit
tiedOjanen Kalle
tiedPaavola Virva
tiedPietilä Olli
tiedRusi Marja
tiedSalmio-Nurminen Sari
tiedTakalo Anne
tiedVolosatova Lucy
tiedYlitalo Lotta


Liitteet:

Kasopelk § 118
Liite 1:Ammatillisen koulutuksen uudelleen organisointia koskeva esittely