Läsnäolotiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.06.2013

Takaisin asialuetteloon
Nimi Pykälät Saapui-poistui Tehtävä Nimike
Hartiala Kaija   17:00 - puheenjohtaja LKT, lastenlääkäri
Koivusalo Mari-Elina   17:00 - varapuheenjohtaja
Heinonen Marko   17:00 - jäsen
Laaksonen Mikko   17:00 - jäsen Fil. maist., kevyen liikenteen asiamies
Liukkonen Kenneth   17:00 - jäsen
Niinivirta Pirjo   17:00 - jäsen hammaslääkäri
Oksanen Riikka   17:00 - jäsen kulttuurityöntekijä
Raho Matti   17:00 - jäsen
Rantanen Sini   17:00 - jäsen
Ratilainen Niina   17:00 - jäsen
Rusi Jani   17:00 - jäsen Tilaliikelaitos, johtokunta
Schauman Barbro 112 - 118 17:00 - 19:15 jäsen ekonomi
Schauman Barbro 120 - 131 19:16 - 20:53 jäsen ekonomi
Yrttiaho Johannes   17:00 - jäsen tiedottaja
Pietari Päivi   17:00 - Khn edustaja
Jalonen Timo   17:00 - esittelijä toimialajohtaja
Jokela Merja   17:00 - sihteeri kaupunginsihteeri
Helva Mika   17:00 - asiantuntija palvelujohtaja
Immonen Hannu   17:00 - asiantuntija ammatillisen koulutuksen tulosaluejohtaja
Kjellman Liliane   17:00 - 19:25 asiantuntija direktör för svenskspråkig fostran och undervisning
Rinne Outi   17:00 - 19:25 asiantuntija perusopetuksen tulosaluejohtaja
Takalo Anne   17:00 - asiantuntija talouspäällikkö

Takaisin asialuetteloon