Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta12612.06.201315

10106-2010 (421, 001)

Varhaiskasvatuksen seudullisten palvelujen järjestäminen

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt keväällä 2013 varhaiskasvatuk-sen seudullisten palvelujen sopimuksen. Kaikki kunnat eivät kuitenkaan hy-väksyneet sopimuksen esiopetukseen liittyviä seikkoja. Neuvotteluja jatketaan esiopetuksen osalta ja tässä vaiheessa tuodaan uudelleen päätettäväksi so-pimus päivähoitopalvelujen osalta.

Kasopelk § 126

Palvelujohtaja Vesa Kulmala ja tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt varhaiskasvatuksen seudullisten palvelujen järjestämiseen liittyvää sopimusta kokouksessaan 27.3.2013 §:ssä 51. Sopimuskunnat olivat neuvotelleet esitettävistä muutoksista yksimielisesti. Maaliskuussa kasvatus- ja opetuslautakunnassa hyväksytty sopimus on oheismateriaalina 1.

 

Oheismateriaali 1               27.3.2013 päätöksen mukainen sopimus

 

Kaikki kunnat eivät kuitenkaan hyväksyneet päätöksentekovaiheessa esiopetusta käsitteleviä kohtia sopimuksesta (1C ja 5). Esiopetuksen osalta on tarkoitus jatkaa neuvotteluja ja poistaa esiopetukseen liittyvät seikat tässä vaiheessa sopimuksesta. Tämän vuoksi sopimus tuodaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päätettäväksi uudelleen.

 

Samassa yhteydessä on täsmennetty myös kohtaa 2. Korvauksen periminen

 

27.3.2013 päätöksen mukainen

Päivähoitopalvelun tuottava kunta perii korvauksen ostavalta kunnalta hoidon aloitusta seuraavan kuukauden alusta. Laskutus päättyy hoitosuhteen päättymiskuukauden loppuun.

 

Täsmennetty versio

Päivähoitopalvelun tuottava kunta perii korvauksen ostavalta kunnalta kuukausikorvauksena. Mikäli lapsi aloittaa kesken kalenterikuukauden, tuottava kunta perii korvauksen hoidon aloitusta seuraavan kuukauden alusta. Laskutus päättyy hoitosuhteen päättymiskuukauden loppuun siinäkin tapauksessa, että hoitosuhde päättyy kesken kalenterikuukauden.

 

Muilta osin sopimusta ei ole muutettu.

 

Liite 1                                  Turun seudun sopimus päivähoidon seudullisesta yhteistoiminnasta

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että liitteenä 1 oleva Turun seudun sopimus päivähoidon seudullisesta yhteistoiminnasta hyväksytään käyttöönotettavaksi 1.8.2013 alkaen toistaiseksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKulmala Vesa
tpvRantanen Maija-Liisa


Liitteet:

Kasopelk § 126
Liite 1:Turun seudun sopimus päivähoidon seudullisesta toiminnasta