Kaupunginhallitus 16.04.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
178 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
179 § Pöytäkirjan tarkastus
180 § Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 hyväksyminen (Kj, Kv)
181 § Rahoituksen ja sijoituksen viikkoraportit sekä maaliskuun verotilitys (Kj)
182 § Kutsuntalautakunnan jäsenten nimeäminen vuonna 2012 (Kj)
185 § Asukkaiden hyvinvointiohjelman raportointi vuodelta 2011 (Pj)
186 § Kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen palvelusopimuksen vuoden 2011 raportti (Pj)
187 § Peruspalvelulautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen palvelusopimuksen toteutuminen vuonna 2011 (Pj)
188 § Kaupungin kotouttamisohjelman ja sen kehittämistoimenpiteiden noudattamisen jatkaminen (Pj)
189 § Lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvioon vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2014 - 2015 (Pj)
190 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Papinsaari) 58 kaupunginosa korttelit 1 (osa), 2 ja 3 sekä Uiskovalkama, Uiskoranta osa ja Pitkäsalminiminen vesialueen osa (os. Papinsalmenkatu 8, 14, 16 ja 18) "Papinvalkama" (10/2010) (Yj)
195 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varapuheenjohtajan valitseminen (Kj, Kv)
196 § Turku 2031 - kaupungin keskusta- vision hyväksyminen (Kj, Kv)
199 § Turun ja Pietarin yhteistyöpöytäkirja 2012 - 2017 (Kj)
200 § Hankintaoikaisua koskevat vaatimukset työnohjauksen ostopalveluita koskevasta hankintapäätöksestä (Kj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon