Läsnäolotiedot

Kaupunginhallitus 16.04.2012

Takaisin asialuetteloon
Nimi Pykälät Saapui-poistui Tehtävä Nimike
Sarlund Katri   16:00 - II varapuheenjohtaja biolog. ja maant. opettaja
Artesola Rauno   16:00 - jäsen toimittaja
Elo Piia   16:00 - jäsen valtiotieteiden maisteri
Hihnala Sakari   16:00 - jäsen toimittaja
Keskinen Pirkko   16:00 - jäsen toimitusjohtaja
Laaksonen Mikko   16:34 - jäsen Fil. maist., kevyen liikenteen asiamies
Leppä Juhani   16:00 - jäsen toimitusjohtaja
Lundahn Kjell   16:00 - jäsen työnjohtaja
Manni Olli A.   16:00 - jäsen toiminnanjohtaja
Rinne Pirjo   16:00 - jäsen fysioterapeutti
von Frenckell-Ramberg Christel   16:00 - jäsen kauppat.maist.
Lintula Samuli   16:00 - 16:34 varajäsen kauppat. yo
Palonheimo Maija   16:00 - varajäsen viestintäpäällikkö
Raaska Petja   16:00 - varajäsen fil.maist.
Lehtinen Seppo   16:00 - Kvn puheenjohtaja työsuojeluinsinööri
Hassan Roda   16:00 - Kvn II varapuheenjohtaja tulkki/kääntäjä
Saarinen Sauli   16:00 - Kvn III varapuheenjohtaja levyseppä
Kyttä Maija   16:00 - esittelijä apulaiskaupunginjohtaja
Lehmusto Jouko K.   16:00 - esittelijä vs. apulaiskaupunginjohtaja
Randell Aleksi   16:00 - esittelijä kaupunginjohtaja
Virtanen Jarkko   16:00 - esittelijä apulaiskaupunginjohtaja
Jokela Merja   16:00 - sihteeri va. palvelussuhdepäällikkö
Kari-Granfors Outi   16:00 - sihteeri va. kaupunginsihteeri
Korhonen Ari-Pekka   16:00 - sihteeri vs. johtava kaupunginsihteeri
Lehto Satu   16:00 - sihteeri vs. kaupunginsihteeri
Waher Hannu   16:00 - tiedottaja tiedotussihteeri

Takaisin asialuetteloon