Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 24.11.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 02.12.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:18 Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
81 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
82 § Pöytäkirjan tarkastus
83 § Kaupunginvaltuuston päätökset
84 § Kaupunginhallituksen päätökset
85 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
86 § Työvoiman käytön seuranta 1.1.2022-13.11.2022
87 § Talouden toteutumisen seuranta 1.1. - 31.10.2022
88 § Paloasematilan vuokraaminen Raision VPK ry:n käyttöön
89 § Vapaaehtoispalokuntien kehittämishanke
90 § Oikaisuvaatimus johtavan palotarkastajan valintaan
91 § Oikaisuvaatimus johtavan palotarkastajan valintaan
92 § Loimaan paloaseman tilamuutosten toteuttamisen keskeyttäminen
93 § Kärsämäen harjoitusalueen rauniorataosan rakentaminen / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta.
94 § Täysautomaattinen paloletkun huoltolaitteisto / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta.
95 § Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kaksisuuntainen hälytysjärjestelmä / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon