Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 17.03.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 25.03.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
16 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
17 § Pöytäkirjan tarkastus
18 § Kaupunginvaltuuston päätökset
19 § Kaupunginhallituksen päätökset
20 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
21 § Koulutussihteerin vakanssin 101001 lakkauttaminen ja suunnittelijan toimen perustaminen
22 § Koulutusmestarin vakanssin 100591 lakkauttaminen ja suunnittelijan toimen perustaminen
23 § Viiden vuoroesimiehen viran perustaminen tilannekeskukseen
24 § Operaattorien vakinaistaminen
25 § Seitsemän palomestarin viran lakkauttaminen ja seitsemän asemamestarin viran perustaminen.
26 § Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2021 tilinpäätös ja kuntien lopulliset maksuosuudet vuodelta 2021
27 § Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen monitoimidefibrillaattorit 15 kpl / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta
28 § Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle koskien pelastuspäällikön virkavalintaa

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon