Vammaisneuvosto 21.01.2021 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Aurakatu 8 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Kauppatorin Monitorin esteettömän pysäköinnin ja saattoliikenteen pysäköinnin puutteesta
4 § Vastaus vammaisneuvoston kirjelmään palvelulinjoista P1, P2 ja P3
5 § Vammaisneuvoston lausunto vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan optiokaudesta
6 § Turun kaupungin uusi rakennusjärjestysehdotus
7 § Esteettömyyskoordinaattorin ajankohtaiset asiat
8 § Taustajärjestöjen ajankohtaiset asiat
9 § Lautakuntien ajankohtaiset asiat
10 § Muut asiat
11 § Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sekä sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuljetuspalvelut

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon