Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Vammaisneuvosto321.01.20213

13883-2020 (08 00 00, 05 21 00)

Kauppatorin Monitorin esteettömän pysäköinnin ja saattoliikenteen pysäköinnin puutteesta

Tiivistelmä: -

Vammais § 3

Sihteeri Sari Huusko 21.1.2021:

Kokouksessa mukana kaupunkiympäristötoimialan liikennesuunnittelusta Matti Salonen.

EhdotusMerkitään vammaisneuvoston tiedoksi.

Liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen antoi kattavan selvityksen Kauppahallin Monitorin ympäristön LE-pysäköinnin (Liikuntaesteisten pysäköinti) tilanteesta sekä saattoliikenteen tilanteesta.

Saattoliikenne on sallittu tieliikennelain perusteella paikoissa, jossa on pysäköintikielto, mutta ei pysähtymiskieltoa. Tällainen alue on Kauppatorin Monitorin edessä Eerikinkadulla sekä Kauppahallinkujalla.

Toriparkissa on kolme maksullista LI-pysäköintipaikkaa.

Kauppahallin pysäköintipaikalla (sisäänkäynti Linnankadulta) on yksi maksuton LI-pysäköintipaikka. Pysäköintipaikalta on Kauppatorin Monitoriin noin 70 metrin matka, mikä on varsinkin talvikelillä liikuntaesteisille pitkä.

PäätösSelvityksen ja keskustelun perusteella vammaisneuvosto päätti tehdä seuraavat toimenpiteet:

Selvitetään mahdollisuutta saada Kauppatorin Monitorin asiakkaiden käyttöön LE-pysäköintipaikkoja (inva-pysäköintipaikkoja) KOP-kolmion kiinteistön pysäköintitasoilta. Sihteeri ottaa yhteyttä kaupungin taholle.

Vammaisneuvosto tekee kirjallisen Ympäristötoimialan liikennesuunnittelulle esityksen Kauppahallin LE-pysäköintipaikkojen lisäämisestä yhdestä kolmeen. Liikennesuunnittelupäällikkö Matti Salonen tekee näistä päätöksen.

Vammaisneuvosto ehdottaa, että Kauppatorin Monitori lisäisi nettisivulleen ohjeen asiakkaille saattoliikenteestä.

Lisäksi liikennesuunnittelupäällikkö Salonen selvittää, onko kaupungin mahdollista saada käyttöön Toriparkin torikauppiaille osoitetuista paikoista LE-paikkoja, jotka olisivat maksuttomia. Tähän tarvittaneen Kauppatorin Monitorin mahdollista kompensaatiota.

Jakelu

tiedKinnunen Sari
tiedOksa Raimo
tpvSalonen Matti