Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta19409.12.202010
Vammaisneuvosto421.01.20214

1514-2019 (02 08 00)

Vastaus vammaisneuvoston kirjelmään palvelulinjoista P1, P2 ja P3

Tiivistelmä: -

Tksjlk § 194

Vammaisneuvosto 27.8.2020 § 58

Vammaisneuvosto päättää lähettää asiasta kirjelmän Turun kaupungille.

TURUN PALVELULIIKENTEEN BUSSIKALUSTON ESTEETTÖMYYDESTÄ

Turun vammaisneuvostolle on tullut palautetta turkulaisilta palveluliikenteen käyttäjiltä viimeisen kilpailutuksen myötä vaihtuneesta kalustosta. Nyt aloittaneella yrittäjällä ole käytössä varsinaisia palveluliikennebusseja, joissa on kokonaan madallettu lattia, riittävän loiva kulkuluiska ja toimivat tilaratkaisut eri tavalla toimiville matkustajille.

Aluksi oletimme, että kyse oli kilpailutuksessa tehdystä virheestä ja matalampi vaatimustaso oli sen takia tullut hyväksytyksi. Nyt olemme saaneet lukea sanomalehdestä (TS 21.8.), että kalustovaatimusta olikin heikennetty ja sen takia tavanomainen matalalattiainen bussikalusto täyttää asetetut edellytykset.

Joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaan mukaan vuoden 2019 alussa tehtiin päätös, että runkolinjaston palvelulinjoja ajetaan samoilla busseilla kuin muutakin kaupunkiliikennettä. Palvelulinjoille hänen mukaansa on ollut vaikea saada matkustajia, koska jo tavallisen joukkoliikenteen autojen koetaan olevan esteettömiä ja ajettavien reittien suoria. Jorasmaan mielestä myös normaali joukkoliikenne on hyvin esteetöntä ja palvelee valtaosaa asiakkaista.

Turun vammaisneuvosto katsoo, että palveluliikenteen tulee olla täysin esteetöntä ja palvella aivan kaikkia asiakkaita. Juuri se pieni käyttäjien joukko, joka nyt tehdyssä kilpailutuksessa jää huomiomatta jääden palveluiden ulkopuolelle, on vaarassa syrjäytyä. YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimuksen mukaisesti julkisten palveluiden tulee sopia kaikille kansalaisille. Sopimus on sitova ja edellyttää viranomaisilta sen noudattamista.

Esitämme, että Turun palveluliikenteen esteettömyys saatetaan vähintään entiselle tasolle mitä pikimmin, kuitenkin viimeistään seuraavan kilpailutuksen yhteydessä. Vammaisneuvosto on käytettävissä asiantuntijatahona ja haluaa tulla kuulluksi seuraavia kilpailutuskriteereitä laadittaessa.

Ystävällisin terveisin

Turun vammaisneuvosto

Seudullinen joukkoliikenne / suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa 2.12.2020:

Vammaisneuvosto viittaa kirjelmässään Turun Sanomien uutisointiin kesältä 2020. Uutisointiin liittyen tulee huomioida, että teksti ei ole suunnittelupäällikön kirjoittama. Erityisellä varauksella tulee suhtautua uutisointiin, joka tapahtuu samaan aikaan, kun joukkoliikenneviranomaisella on auki oleva kilpailutus samoista linjoista. Turun seudun joukkoliikenne Föli kilpailutti palvelulinjat uudelle sopimuskaudelle kesän 2020 aikana. Auki olevan tarjouskilpailun aikana ei ole mahdollista kommentoida tarjouskilpailuun liittyviä yksityiskohtia, koska tietojen antaminen tiedotusvälineissä voi vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun, koska kaikki tarjoajat eivät välttämättä saisi samoja tietoja. Kesän 2020 lehtijutut, joihin viitataan, eivät ole sisältäneet kaikkea oleellista tietoa, eikä kaikkea virheellistä ole mm. tasavertaisuussyistä pystytty korjaamaan. 

Turussa on päätetty, että runkolinjaston myötä siirrytään palvelulinjoilla käyttämään samoja autoja, joita käytetään muussa liikenteessä ruuhka-aikana. Se, millainen kalusto uusilla palvelulinjoilla tulee olemaan, voidaan määrittää vapaasti. Kalusto tulee täyttää sekä ruuhkaliikenteen, että palveluliikenteen tarpeet. Muutos tarkoittaa sitä, että palvelulinjoilla ei ole tulevaisuudessa enää omaa liikennöintisopimusta, vaan liikennepalvelu tulee useasta eri liikennöintikohteesta. Tämä muutos mahdollistaa palvelulinjojen lisäämisen nykyisestä kolmesta viiteen ilman, että kustannukset nousevat.

Runkolinjastoa suunniteltiin vuosina 2017 ja 2018. Tuolloin kaupungin päätös runkolinjaston aloitusajankohdasta oli vuosi 2020. Myös palvelulinjojen silloin voimassa ollut sopimus päättyisi samaan aikaan, ja muutoksen saisi helposti toteutettua. Tuon jälkeen kaupunki päätti, että runkolinjastoon siirrytään vuonna 2021. Seudullinen joukkoliikenne kilpailutti palvelulinjoille väliaikaisen vuoden mittaisen sopimuksen. Sittemmin kaupunki päätti runkolinjaston siirtämisestä vuoteen 2022. Kesällä 2020 seudullinen joukkoliikenne kilpailutti palvelulinjoille sopimuksen kesästä 2021 vuoteen 2022, sopimus sisältää vuoden option. Kilpailun käynnistämisen jälkeen kaupunki päätti siirtää runkolinjaston vuoteen 2025. Palvelulinjoille tullaan kilpailuttamaan uusi, ainakin kahden vuoden mittainen sopimuskausi.

Lyhyt sopimuskausi ei ylipäätään mahdollista tiukkoja kalustovaatimuksia. Ei voida olettaa liikennöitsijän sitoutuvan ostamaan seitsemää uutta, erikseen räätälöityä linja-autoa vuodeksi. Ei ainakaan järkevään hintaan. Tämän vuoksi kalustotyypiksi on hyväksytty väliaikaisissa liikennöintisopimuksissa normaali 2-akselinen matalalattiainen kaupunkiliikennebussi. Ainoa käytännön ero edellisen pitkän sopimuskauden palvelulinjan autoihin on penkkien määrä auton matalalattiaosassa ja mahdollisesti hieman kapeampi etukäytävä. Auton ovet ovat yhtä korkealla, keskisilta on pitkä (3 lastenvaunun tila n. 180 cm), keskiovilta löytyy kirjelmässä mainittu kulkuluiska ja keskioville saadaan asennettua kortinlukijat (jotka on nykyisiin autoihin asennettu loppukesästä 2020). Helpompikulkuiseen, matalalattiaiseen etuosaan vaaditaan vähintään 10 istuinta. Käytännössä matalassa etuosassa on enemmän penkkejä, ja käytännössä myös korkealattiaosio palvelee hyvin suurta osaa palvelulinjojenkin käyttäjistä. Palvelulinjoilla on keskimäärin n. 10 matkustajaa lähtöä kohden.

Runkolinjaston siirto useaan otteeseen vaikeuttaa kaluston määrittämistä. Koska autot tulevat tulevaisuudessa eri liikennöintikohteista, pitäisi näihin kohteisiin pystyä vaatimaan kaikki toiveet täyttävää kalustoa kilpailutusvaiheessa. Yhtään kilpailutusta ei kuitenkaan ole tehty niin, että olisi ollut täysin varma tieto runkolinjaston aloitusajankohdasta. Käytännössä katseet suunnataan vuoden 2025 jälkeen alkaviin liikennöintisopimuksiin. Osa autoista tulee varmuudella olemaan myös nykyisten liikennöintisopimusten autoja, eli esteettömiä matalalattiaisia kaupunkiliikennelinja-autoja, joihin asennetaan kortinlukijat myös keskioville.

Kaikki Turun seudun joukkoliikenteen liikennöintisopimuksissa olevat autot ovat esteettömiä, ja täyttävät EU:n direktiivit ja asetukset, YK:n säännöt sekä kansalliset säädökset. Se onko koko auto matala, vai ainoastaan etuosa, ei tarkoita sitä, ettei auto olisi esteetön. Esteetön palvelu tarjotaan matkustajille YK:n ihmisoikeussopimuksen mukaisesti.

Vammaisneuvosto esitys, että esteettömyys saatetaan vähintään entiselle tasolle, voidaan taata kaikkien autojen osalta vasta uusien, vuoden 2025 jälkeen alkavien liikennöintisopimusten myötä. Silloin on mahdollista määritellä tarkemmin eri tilaratkaisuja, ja ottaa huomioon eri tarpeet. Kuitenkin, tulee huomioida, että Fölin liikenteessä esteetön palvelu on saatavissa jo nyt kaikille, ja mitään dramaattista pudotusta asiassa ei ole tapahtunut kesällä uuden liikennöintisopimuksen myötä.

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää lähettää esittää esittelytekstin mukaisen vastauksen vammaisneuvoston kirjelmään, ja merkitä asian käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Vammais § 4

Sihteeri Sari Huusko 21.1.2021:

Vammaisneuvosto on saanut kirjelmäänsä ylläolevan vastauksen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalta 17.12.2020.

EhdotusMerkitään vammaisneuvoston tiedoksi.

PäätösMerkitään tiedoksi.

Lisäksi vammaisneuvosto päätti kutsua Seudullisen joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaan vammaisneuvoston helmikuun kokoukseen.