Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Vammaisneuvosto621.01.20216

6071-2020 (00 01 01)

Turun kaupungin uusi rakennusjärjestysehdotus

Tiivistelmä: -

Vammais § 6

Vammaisneuvosto on vastannut kaupunkiympäristötoimialan lausuntopyyntöön seuraavalla lausunnolla 14.1.2021:

Vammaisneuvoston lausunto Turun kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta

Vammaisneuvosto 14.1.2021:

Vammaisneuvosto esittää seuraavia asioita Turun kaupungin rakennusjärjestysehdotukseen:

Katu-, viher- ja piha-alueita suunniteltaessa, rakennettaessa ja kunnostettaessa huomioitava yleisten esteettömyysmääräysten lisäksi Esteettömän rakentamisen ohjeet, jotka syntyivät Helsingin, Espoon, Joensuun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä vuonna 2004. Työohjeet valmistuivat Helsinki kaikille -projektin johdolla ja sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Ulkotarjoilualueilla on oltava käytettävissä esteetön wc, jonne on varmistettava esteetön kulku.

§ 32 Määritelmiä

Rakennusjärjestysehdotuksessa lukee seuraavasti: "Rakentamisen suunnittelussa, toteutuksessa on pyrittävä ottamaan huomioon liikkumisen esteettömyyden lisäksi laaja-alaisesti toimimisesteisten käyttäjien tarpeet ja rakennetun ympäristön esteettömyyden muut osa-alueet".

Vammaisneuvosto esittää, että kohdassa tulee lukea: on otettava huomioon.

§ 34 Puistot ja muut virkistysalueet

Vammaisneuvosto katsoo, että on noudatettava Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 5/8 Puistokäytävät ja levähdyspaikat -ohjeita.

§ 39 Tapahtumien järjestäminen

Kulttuuria kaikille on opas saavutettavan festivaalin järjestämiseen, josta löytyy hyviä neuvoja ja ohjeita jokaiseen tapahtumaan.

http://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_festivaalit

Sari Huusko

sosiaaliasiamies

Sihteeri Sari Huusko 21.1.2021:

EhdotusMerkitään vammaisneuvoston tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.