Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Vammaisneuvosto10410.12.20204
Vammaisneuvosto1121.01.20211

8404-2019 (02 08 00)

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sekä sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuljetuspalvelut

Tiivistelmä: -

Vammais § 104

Sihteeri Sari Huusko 10.12.2020:

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun toteutuminen

Puheenjohtaja Olli Nordberg esittelee Vammaisneuvoston Turun Sanomien mielipideosastolle toimitetun kuljetuspalveluasiaa koskevan vastineen

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösMerkitään tiedoksi. Vammaisneuvosto päätti lisäksi kutsua vammaispalvelut palaveriin kuljetuspalveluasiassa alkuvuodesta.

Vammais § 11

Sihteeri Sari Huusko 21.1.2021:

Kootaan kokouksessa yhteen kuljetuspalveluista vammaisneuvoston jäsenille tullutta palautetta vammaisneuvoston tiedoksi sekä tulevaa palaveria varten.

EhdotusMerkitään tiedoksi

PäätösEhdotus hyväksyttiin.