Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Vammaisneuvosto521.01.20215

11848-2018 (02 08 00)

Vammaisneuvoston lausunto vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan optiokaudesta

Tiivistelmä: -

Vammais § 5

Vammaispalvelulain mukaisesta päivätoiminnasta on voimassa sopimukset 31.7.2021 asti, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Vammaisneuvostolta on pyydetty lausunto optiokaudesta.

Vammaisneuvoston lausunto

Vammaisneuvoston tietoon ei ole tullut asiakkaiden kokemuksia vammaisten päivätoiminnan ostopalveluista. Vammaisneuvosto ei näe estettä optiovuoden käyttöönotolle.

Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että päivätoimintayksiköt huolehtivat asiakaspalautteen jatkuvasta keräämisestä ja sen säännöllisestä toimittamista vammaispalveluiden tietoon. Lisäksi vammaispalveluiden tulee seurata asiakaspalautteita ja sen perusteella seurata ja valvoa sekä yhdessä päivätoimintayksiköiden kanssa kehittää palvelun laatua.

Sihteeri Sari Huusko 21.1.2021:

EhdotusVammaisneuvosto päättää antaa edellä olevan lausunnon vammaispalveluille.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausHyvinvointitoimiala, vammaispalvelut