Vammaisneuvosto 22.08.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11, kerho 2, I kerros

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
8 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
9 § Pöytäkirjan tarkastus
10 § Kh - Vammaisneuvoston asettaminen vuosille 2013-2014
11 § Kuulovammaisten tekstipuhelinpäätösten lakkauttaminen
12 § Turun vammaisneuvoston toimintaohjeet ja vammaisneuvoston kokouskäytännöt 2013-2014
13 § Vammaisneuvoston määräraha 2013
14 § Vammaisneuvoston toimintakertomus 2012 ja toimintasuunnitelma 2013
15 § Vammaisneuvoston syyskauden 2013 kokoukset
16 § Kh - Seudullisen esteettömyysasiamiehen toimintaa koskevan sopimuksen hyväksyminen
17 § Esteettömyysasiamiehen ajankohtaiset asiat
18 § Sosiaali- ja terveyslautakunta - Selvitys vammaispalvelulain mukaisten invataksikuljetusten toteutumisesta
19 § Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita koskevan keskustelutilaisuuden muistio
20 § Sosiaali- ja terveyslautakunta - Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tilaamisesta asiakkaille aiheutuneet kustannukset
21 § Sosiaali- ja terveyslautakunta - Taksin tilausmaksu vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa - Lounais-Suomen Taxidata Oy
22 § Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät
23 § Valtakunnallisen vammaisneuvoston tiedotteet 1-2 2013

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon