Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 29.08.2019 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
32 § Mötets laglighet och beslutförhet
33 § Justering av protokollet
34 § Aftonskola
35 § Anmälningsärenden
36 § Uppföljning av det operativa avtalet för år 2019
37 § Rapporter om uppföljningen av ekonomin

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen